Üniversite'de      Bugün 27 Mart 2017 , Pazartesi / 15:26

MENU:

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Güven Sayılgan, Yeni Sosyal Güvenlik Yasası’nın, Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilere Etkisini Anlattı


Üniversitemizde öğrencilerimize sunulan maddi katkı kredilerini açıklar mısınız?

Üniversitemizde maddi katkı içeren dört program uygulanmaktadır. Bunlar; Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Programı, İlk 2000 Katkı Programı, Başarı Katkı Programı ve Erasmus Öğrenci Değişim Programı olarak sıralanabilir.

Kimlere kısmi zamanlı çalışan öğrenci diyoruz?

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalışarak ve becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Üniversitemizde öğrenim gören ve Üniversitemizin çeşitli akademik ve yönetsel birimlerinde çalışan öğrencileri böyle tanımlıyoruz.

Kısmi Zamanlı Çalışma Programları ve İlk 2000 Katkı Programını birer "burs" programı olarak tanımlayabilir miyiz?

Hayır. 2005 yılına kadar üniversiteler kendi faaliyetlerinden sağladıkları fonlar ve bağışlarla gereksinimi olan öğrencilerine burs verebilmişler. Ancak, 2005’te bu olanak ortadan kaldırılmış, üniversitelerin burs vermesi engellenmiş ve Üniversitelerin öğrencilere maddi katkıda bulunabilmesi için öğrencilerden hizmet satın alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle de Kısmi Zamanlı Çalışma Programları uygulanmaya başlamıştır ki İlk 2000 Katkı Programı da “Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma programı” şeklinde uygulanmaktadır.

“Kısmi zamanlı” olarak A ve B Grubu şeklinde iki tanımlama var, bu gruplar arasındaki fark nedir?

Bu iki grup arasındaki tek fark aylık çalışma saatleri olup, A Grubu Kısmi Zamanlı Öğrenciler günde en fazla dört saat olmak üzere (Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri hariç) aylık 78-92 saat arasında çalışmaktadırlar.

B grubu ise aylık en fazla 60 saat (Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri hariç) çalışabilirler.

Bu iki grup arasında saatlik ücret olarak fark var mı?

Hayır yok, bu iki grup öğrencileri de saatlik brüt 4,00.-TL (net 3,38.-TL) almaktadırlar.

5010 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’ndaki değişiklik sonrasında kısmi zamanlı öğrenciler için uygulamada ne gibi değişiklikler oldu? Bu değişiklik sonucunda karşılaştığınız sorunlar neler?

Eski uygulamaya göre; kısmi zamanlı çalışacak öğrencinin SGK girişi yapılmakta ve her öğrenci için hak ettiği brüt ücretin %1,5’u oranında "iş kazası ve meslek hastalıkları primi" yatırılmaktaydı. Ancak yeni yasa kısmi zamanlı öğrencilerin normal SSK’lı bir işçi olarak tanımlanması gerektiği ve her bir öğrenci için genel sigorta yapılması zorunluluğunu getirmiştir. Bu da her bir öğrenci için %1,5 olarak ödenen primin %36,5’a yükselmesine neden olmuştur.

Örnek verecek olursak; 60 saat çalışan bir öğrencinin maliyeti 243,60.-TL iken 327,60.-TL ye çıkmıştır. Bu, yaklaşık % 34 oranında bir artıştır. Bütçenin ödeneğinin aynı kaldığı varsayımı ile daha önce kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilerin üçte birinin çalıştırılmaması anlamına gelmektedir.

İlgili yasal değişikliğin yalnızca bütçe olanaklarını zorlayıcı etkisi yoktur. Yeni düzenlemeye göre "kısmi zamanlı" çalışma yoktur, "Çalışma" vardır. Çalışan, normal bir sigortalının haklarına sahip ve yükümlülükleri altındadır. Örnek vererek açıklayacak olursak; eskiden kısmi zamanlı çalışan olarak nitelendirdiğimiz öğrencilerimiz; eskiden olduğu gibi çalıştırılmaları durumunda; bu yasaya göre "sigortalı bir çalışan" olduklarından, öğrencilere sağlanılan burs, kredi gibi bazı kamu olanaklarından yararlanamayacaklardır.

Bize ulaşan bilgilere göre, Ülkemizdeki bazı üniversiteler bütçe olanaklarının yetersizliği, bu giderlerinin çok fazla olacağı düşüncesiyle kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programını uygulamadan kaldırmışlar ve çalışan öğrencileri işten çıkarmışlardır. Ancak Üniversitemiz, öğrencilerimizin mağduriyetlerini olabildiğince azaltmak amacıyla, sisteme yeni öğrenci dahil etmeksizin, çalışmakta olan öğrencilerimizin çalışmaya devam etmesi yönünde karar vermiştir. Ancak kısmi zamanlı öğrenci programının uygulamasında da bazı sorunlar olduğu açıktır. Sorunların giderilebilmesi için yasal düzenleme gereklidir. Mevcut koşullar ve bütçe olanaklarıyla sorunun giderilebilmesi için Üniversite olarak yapabileceklerimiz sınırlıdır. Bu konuda iyileşme sağlayan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı", 18 Şubat 2009 tarihinde TBMM’de Kabul edilmiştir. Kanun, henüz Resmi Gazetede yayınlanmadı. Gelişmeleri izleyip, sorunun bir an önce giderilmesi için gayret göstereceğiz.

Öğrenci ücretlerinin ödenme süreci nasıl ve öğrenci ücretlerinde herhangi bir gecikme söz konusu mu? Öğrencilerimizin gecikme ile ilgili yakınmaları konusuna da bir açıklık getirebilir misiniz?

Fakülte/Yüksekokul/Enstitü gibi birimler, öğrencilerin çalışmış oldukları aya ait puantajları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na gönderirler. SGK işlemleri dolayısıyla tek bir bordro hazırlanma zorunluluğundan dolayı ödemenin hazırlanması için tüm puantajların Başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra ödeme çalışmalarına başlanır. Bu puantajlarda yer alan çalışma saatlerine göre en kısa zamanda ödemeler hazırlanır ve Strateji Daire Başkanlığı’na gönderilir ve oradaki işlemlerden sonra ücretler öğrencilerin hesabına yatırılır.

Hazırlanan puantajların Başkanlığımıza geç ulaştırılması ödeme hazırlığına başlanamaması anlamına gelmektedir ki, iletilen puantajlardaki en küçük bir eksiklik ya da hata, ödemelerin bir bütün olarak aksamasına sebep olmaktadır.

İlk 2000 Katkı Programını açıklar mısınız?

2003-2004-2005 ÖSS Sınavlarında ilk 2000’e giren ve Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilere, başarıları devam ettiği sürece ve genel akademik başarı not ortalamaları en az iki ya da üstü olmak şartıyla Ekim-Haziran ayları arasında dokuz ay süre ile ayda 60 saat süre ile kısmi zamanlı çalışma karşılığı verilen katkı kredisidir. Bu kredinin uygulanma şekli B Grubu Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Programı ile aynıdır.

B grubu kısmi zamanlı öğrencilerle, İlk 2000 katkı programından yararlanmaya hak kazanan öğrenciler 2008-09 öğretim yılı başından itibaren hak kazanmış oldukları 2008 yılı Ekim, Kasım, Aralık ayları ve 01-14 Ocak 2009 tarihleri arasındaki 15 günlük ücretlerini alamadılar, neden?

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı B grubu kısmi zamanlı ve İlk 2000 öğrenci listeleri Başkanlığımıza 15 Aralık 2008 tarihinde ancak ulaşmıştır. Bu listelerin Başkanlığımıza ulaşmasından hemen evvel 5010 Sayılı SGK Kanunu çıkartılmış ve bu kanunun ilgili maddesiyle Kısmi Zamanlı Öğrencilerin sigortalı olma zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle öğrencinin SGK girişi yapılmadan herhangi bir ödeme yapılması mümkün olamamıştır.

Başarı Katkı Programı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Akademik ortalaması en az 70 ya da üstü olup, maddi durumu yetersiz olan ve 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından önce katkı almaya hak kazanan ve başarısı devam eden öğrencilere Ekim-Haziran ayları arasında dokuz ay süreyle aylık 150.-TL katkı sağlanmaktadır.

Erasmus Öğrenci Değişim Programı nedir?

Bu program Hayat Boyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olarak bilinen Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenstayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye Yüksek Eğitim Kurumlarının faydalandığı ve öğrenci değişimi halinde gerçekleştirilen bir programdır. Bu program kapsamında, öğrencilerimize eğitim amaçlı olarak gitmiş oldukları ülkelerin geçinme koşullarına göre, aylık 350,00-500,00 TL. arasında destek sağlanmaktadır.


Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2009 , Pazartesi

  Bu sayfa 4412 defa okunmuştur.


Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

© Ankara Üniversitesi. Tüm hakları saklıdır.
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan, Ankara, Türkiye.
Web: www.ankara.edu.tr Tel: 0312 212 60 40 (9 Hat) Faks: 0312 212 60 49